Тема 14

Тема 14: Організаційна структура

Заняття 43: Планування організаційної структури підприємства

Вступ (10)
Планування організаційної структури підприємства (30)
Створіть мультимедійну презентацію із наступними елементами:
• Таблиці, в яких зазначається відповідальність посадових осіб
• Організаційна структура
Перегляньте наступний приклад.Якщо ваша бізнес-ідея передбачає
надання інших послуг або декількох продуктів / послуг, перегляньте
Додаток 26. Організаційна структура – додаткові приклади для того,
щоб ознайомитися із прикладами таких ситуацій.
Зауважте на те, що у цьому посібнику наведений приклад презента-
ції, що призначена не для публічного виступу, а для індивідуального
перегляду персоналом. Тому в ній майже немає засобів наочності. Вона
призначена для "читання очима".
Intel
Підсумок (5)

Заняття 44: Створення презентації організаційної структури підприємства

Вступ (5)
 Планування презентації (10)
Створення презентації з поясненням організаційної структури підприємства (25)
онлайновому сервісі ГуглДокс
1. Відкрийте в браузері сервіс для роботи з документами ГуглДокс
(див. Додаток 14. Сервіс ГуглДокс).
2. Відкрийте новий документ Презентація. Надайте документу назву
Організаційна структура.
3. Виконайте кроки 6-17 з Варіанту 1 цієї Теми.
4. Опублікуйте свій електронний документ в інтернеті, скопіюйте
посилання на документ і вмістіть його як зовнішнє посилання
у своїй вікі-статті з описом бізнесу. Зробіть це посилання
анотованим.
5. Знайдіть на вікі-сайті статті з описом бізнес-ідей інших учасників
курсу за категоріями Шлях до успіху та Підприємництво.
Перегляньте презентації учасників, які вам вказав фасилітатор.
Надайте свої коментарі на презентації інших учасників на сторінці
Обговорення їх вікі-статті з описом бізнесу.
Перевірка (5)

Заняття 45: Вдосконалення презентації організаційної структури підприємства

Вступ (5)
Вдосконалення презентації з поясненням організаційної структури підприємства (15) 
 Обговорення (15)
Розміщення презентації в мережі Інтернет та послання на неї на вікі (5).
Рефлексія навчання за темою 14 (5)

3 коментарі: