Тема 9


 Підготовка бюджету

Заняття 28: Прогноз продажів

Вступ (5)

        Ви оцінили ваші витрати, продажі і навіть визначилися із ціню на вашу продукцію
чи послуги.
        Як ви будете використовувати всі ці відомості для планування ваших видатків і оцінки вашої виручки протягом року? 
        Чи можете ви спрогнозувати, наскільки зростуть обсяги ваших продажів за рік, виходячи з вашого сукупного прогнозованого обсягу продажів?

Вступ до прогнозу щодо обсягу продажів і різноманітних статей бюджету (5 хвилин)


Бюджет - це фінансовий документ розрахунків всіх доходів і витрат,що встановлюється на певний період часу, зазвичай на один рік, помісячно або поквартально. Різниця між доходною та витратною частиною бюджету - називається чистим доходом. Бюджет допоможе 
вам зрозуміти, чи потрібно вам обмежити витрати або збільшити обсяг
продажів для зростання обсягу вашого чистого доходу. 
Основним джерелом отримання прибутку є ваші продажі. Відповідно, 
для оцінки прибутку в бюджеті ви повинні спочатку спрогнозувати 
обсяг продажів. Для цього ви повинні підготувати прогноз обсягу 
продажів. Прогноз обсягу продажів передбачає оцінку кількості 
одиниць вашої продукції чи послуг, яка може бути продана протягом
певного проміжку часу. Знаючи кількість одиниць, яку ви можете про-
дати за визначеною вами ціною, ви зможете розрахувати, скільки ви 
заробите. 
Як тільки ви розрахували суму продажів, ви можете підготувати ваш 
бюджет, враховуючи видатки, пов’язані з функціонуванням підпри-
ємства, і розраховуючи різницю між сумою продажу та витратами. На 
початку вашого бізнесу, ще до того, як почне зростати обсяг продажів, 
ваш дохід від продажів може бути менше, аніж ваші витрати протягом 
певного часу. Проте, якщо за прогнозами ваші доходи є постійно мен-
шими, аніж ваші витрати, в такому випадку вам необхідно або змен-
шити витрати, або знайти спосіб збільшити обсяги продажів.

 Планування (20)

Виконання кроку Плануємо із підручника
Якщо ваша  бізнес-ідея передбачає надання іншого виду послуг або декількох про-
дуктів/послуг, перегляньте Додаток 21. Підготовка бюджету – додаткові 
приклади для того, щоб ознайомитися із наведеними там прикладами.

Створення таблиці прогнозів продажів (10)

Виконати кроки 1-13  Виконуємо на комп'ютері із підручника

Підсумок(5) 

Проаналізувати пройдене заняття і ознайомитися із наступним

Зробити записи у щоденнику 


Заняття 29: Створення таблиці бюджету

Вступ (5) 
Виконання кроків Виконуємо на комп'ютері (пункти 14-36) - 25 хвилин,  перевіряємо (5 хв) та обговорюємо (10 хв) із підручника

Заняття30: Розробка бюджету

Вступ (10)
Завантаження документу з бюджетом на он-лайн сервіс (10)
Відкрийте свій обліковий запис (аккаунт) на сервісі Гугл.
 Завантажте на сервіс ГуглДокс створений документ з прогнозу
вання обсягу продажів і бюджет. 
 Надайте доступ для редагування документа партнеру.
Створення анотованого посилання на вікі (5)
 Опублікуйте свій електронний документ в інтернеті (всі аркуші), 
скопіюйте посилання на документ і вмістіть його як зовнішнє поси-
лання у своїй вікі-статті з Портфоліо бізнес-плану. Зробіть це поси-
лання анотованим, тобто додайте стислий опис того, що міститься
на сторінці, на яку зроблене посилання Додатку 14. Сервіс ГуглДокс.
Рефлексія навчання за темою 9. (20)

Немає коментарів:

Дописати коментар